VESTI I TEKSTOVIO NEOLIBERALIZMUO TRANZICIJI O PRIVATIZACIJAMAO KORUPCIJIO KONTROLI MEDIJAO OTIMANJU VODESTATISTIKA OBNOVLJIVA ENERGIJAŽIVOTNA SREDINASLOBODAN JAVNI PREVOZ DOKUMENTARNI FILMOVIlive streamIza kulisa

 

 
 
 
 
 
PRIJAVA
Budite obavešteni o aktulenim događajima i akcijama
Ime:
E-mail :

 

 

Počelo formiranje "Free Public Transport European Network" (Evropske Mreže Besplatnog Javnog Prevoza) u Briselu.

 

 

 

Na inicijativu administracije Talina uspostavljen stalni kontakt gradova sa besplatnim javnim prevozom. Više Evropskih institucija i gradova zainteresovani za učestvovanje razmeni iskustava i dalje istraživačke projekte u ovoj oblasti. Ovo označava ozbiljan iskorak u pravcu stvaranja humanijih i održivijih zajednica.

 

 

 

 

Pozitivni rezultati uvođenja besplatnog javnog prevoza u Belgiji, Francuskoj i drugim Evropskim gradovima, sa kojima je kabinet gradonačelnika Talina bio dobro upoznat, bili su razlog za pokretanje ove inicijative 2010. godine i u Talinu. Tako je počela promocija ove inicijative i javna diskusija koja se završila raspisivanjem referenduma i usvajanjem ove inicijative. Tokom prošle godine je tim uspostavljen stalni kontakt sa gradovima koji imaju sistem besplatnog javnog prevoza i institucijama koje se bave ovim pitanjem i tim povodom organizovane i tri međunarodne konferencije na temu besplatnog javnog prevoza (1).

 

Prva međunarodna konferencija,  na kojoj je predstavljen projekat uvođenja besplatnog javnog prevoza u Talinu, održana je u Holandskom gradu Helmondu marta prošle godine (2).

 

Druga međunarodna konferencija, na kojoj je odlučeno da se oformi "Mreža Besplatnog Javnog Prevoza" sastavljena od Evropskih gradova, lokalnih uprava i organizacija aktivnih u radu međunarodnih organizacija koje se bave pitanjima transporta i životne sredine, je održana u oktobru 2012. godine u Talinu (3).

 

Trećoj međunarodnoj konferenciji, koja je odžana u EU kancelariji Talina u Briselu u decembru 2012. godine, prisustvovalo je 20 učesnika. Seminar je okupio gradove sa besplatnim javnim prevozom Aubagne, Hasselt i Tallinn; predstavnike Briselskog STIB i regionalne kancelarije Ile-de-France, Tuscany, East-Sweden i Baden-Würtenberg; institucije kao POLIS, UBC transportnu komisiju i Nationalni Tehnički Univerzitet iz Atine. Prezentacija je pokrila širok spektar ideoloških aspekata, socio-ekonomskih funkcija, najbolje prakse u implementaciji i mogućnosti saradnje između Evropskih gradova sa besplatnim javnim prevozom. (4)

 

 

Na sastanku je odlučeno da će:

 

1. Tallinn (Estonija), Aubagne (Francuska) i Hasselt (Belgija) će pristupiti sa formiranjem "Free Public Transport European Network" ( Evropske Mreže Besplatnog Javnog Prevoza) .

 

2. Hasselt će učestvovati u "Eurotowns Mobility Task Team seminaru" u januaru u Kortrijk da bi promovisao besplatan javni prevoz kao potencijalnu temu za istraživačke projekte. Tallin razmatra mogućnost učestvovanja u sastanku. 

 

3.  Aubagne razmatra mogućnost da ugosti " Free Public Transport Cities meeting" ( Sastanak Gradova sa Besplatnim Javnim Prevozom" tokom prvog tromesečja ove godine, uglavnom ciljajući na francuske gradove, ali će biti pozvani i Torrevieja (Španija), Talin i Hasselt.

 

 

4. Tallinn sastavlja Upitnik za Gradove sa Besplatnim Javnim Prevozom" (Questionaire for Free Public Transport Cities) da bi mapirao profile i omogućio instrumente za učvršćivanje kontakata između Gradova sa BJP. Aubagne i Hasselt će dati svoje komentare na predlog.

 

5. Aubagne, Tallinn i Hasselt su potvrdili njihov interes da započnu projekat saradnje sa drugim institucijama i mrežama - POLIS, KHT, ERRIN, UBC itd.

 

6. Transportna Komisija UBC potvrdila je njihov interes da održi zajednički sastanak u Talinu oko teme besplatnog javnog prevoza.

 

 

(1) http://www.tallinn.ee/eng/tasutauhistransport/Conferences

(2) http://www.tallinn.ee/eng/tasutauhistransport/Eurocities-Mobility-Forum

(3) http://farefreenz.blogspot.com/2012/08/international-conference-to-discuss.html

(4) http://www.tallinn.ee/eng/tasutauhistransport/Free-public-transport-discussed-in-Brussels?&filter_otsing_uudis_rubriik_id=160