VESTI I TEKSTOVIO NEOLIBERALIZMUO TRANZICIJI O PRIVATIZACIJAMAO KORUPCIJIO KONTROLI MEDIJAO OTIMANJU VODESTATISTIKA OBNOVLJIVA ENERGIJAŽIVOTNA SREDINASLOBODAN JAVNI PREVOZ DOKUMENTARNI FILMOVIlive streamIza kulisa
PRIJAVA
Budite obavešteni o aktulenim događajima i akcijama
Ime:
E-mail :

O NAMA, 99% SRBIJE, KO SMO I ZAŠTO POSTOJIMO:

Mi smo ljudi koje je povezala i ujedinjuje potreba da se nešto učini i da se promeni opšte osećanje ogorčenosti, beznađa, obespravljenosti i besmisao postojećeg ekonomskog i političkog sistema koji je sam sebi postao svrha i cilj.

Želimo novo društveno uređenje koje prvenstveno uvažava čoveka i život, a ne ekonomske i političke interese. Mi nismo stranka, nemamo vođe, nismo demokrate, komunisti, niti anarhisti. Zalažemo se za istinsku trasnformaciju društva i iznad svega, da se mi građani odlučujemo i budemo protagonisti promena.

Hoćemo društvo gde je svima data jednaka šansa, a ne društvo i državu u kojoj kultura, zdravstvo, škole, hrana, postaju privilegija bogatih, a "humani" ratovi, glad, bolest i nezaposlenost "privilegija" siromašnih.

Političko-korporativni sistem kakav trenurno postoji, ne odgovara više potrebama savremenog čoveka. Društveni model koji nam se nameće je izgubio svoju svrhu. Vlast radi u interesu banaka i korporacija. A pričaju nam o “demokratiji” – u kojoj glas na izborima gubi smisao, jer su sve strane finansirane od jedne te iste ruke.

Ne moramo više da pristajemo na njihovu samovolju i laži. Možemo miroljubivo da se izborimo za dostojanstvo života, to zavisi od spremnosti i volje svih nas.

Vazno je GDE želite da budete, u svojoj fotelji ispred TV-a, gde vas niko ništa ne pita, već vam se nameću lažne vrednosti i lažna slika stvarnosti, ili na ulicama, trgovima gde u ovom trenutku ljudi sveta tragaju za novim putevima i svežim idejama.

Pokret koji smo nazvali 99% Srbije je deo svetskog talasa - pokreta, koji je pre nekoliko godina započelo nekoliko desetina ljudi, na nekom tamo trgu u Španiji.

Danas širom sveta ima na milione onih koji aktivno učestvuju u stvaranju jednog novog društvenog uređenja, milioni onih koji nas nas prate i podržavaju.

Postanimo slobodni ljudi, građani koji žele da se osećaju i žive slobodno! Rešenja postoje!