VESTI I TEKSTOVIO NEOLIBERALIZMUO TRANZICIJI O PRIVATIZACIJAMAO KORUPCIJIO KONTROLI MEDIJAO OTIMANJU VODESTATISTIKA OBNOVLJIVA ENERGIJAŽIVOTNA SREDINASLOBODAN JAVNI PREVOZ DOKUMENTARNI FILMOVIlive streamIza kulisa
PRIJAVA
Budite obavešteni o aktulenim događajima i akcijama
Ime:
E-mail :

 

ŠTA STVARNO ZNAČI "TRANZICIJA" I GDE NAS TO ONA VODI ?

 

"Tranzicija" je reč iz vokabulara neoliberalne oligarhije kojom se prelazak stukturnih, društvenih / državnih monolopa u ruke prebogatih pojedinaca bliskih političarima koji su stekli kapital raznoraznim finansijskim mahinacijama, pokušava prikazati kao prelazak na isplatljiviji način upravljanja javnim dobrom. 

 

 Za tu svrhu je stvoren niz izraza i definicija koja imaju za cilj da zbune obične ljude i procese koje predstavljaju kao apsolutnu istinu. Tako je termin "privatizacija", koji označava otimanje javnog dobra, prirodnih resursa i strateški važnih industrija u svojini svih građana, predstavljen kao termin koji označava nešto pozitivno jer se upravljanje političkih partija državnom/društvenom svojinom pokazalo kao neefikasno, što je tačno. Ono što je manipulacija činjenicama o neefikasnosti državne i društvene imovine je to da su upravo vođe političkih partija i njihovi najverniji članovi, koji su direktno sponzorisani od strane tih istih  domaćih i stranih superkapitaslista (tajkuna) i pod njihovim direktnim uticajem, krivi za neefikasnost državne i društvene imovine.

 

 

 Upravo su najverniji članovi političkih stranaka ti koji više od tri decenije pljačkaju i tako uništavaju državnu/ društvenu imovinu; zloupotrebe položaja kojima njima bliski pojedinci dobijaju milionske poslove, "naduvane" fakture za nabavku, naduvani računi, besomučno trošenje na gluposti itd su samo deo strategije. Tako danas imamo slučaj da se javna preduzeća i strateški važne industrije u vlasništvu svih građana Srbije, koje imaju monopol nad pružanjem usluga koje su usmerene na zadovoljavanje osnovnih ljudskih potreba (izvorišta vode i distribucija vode, proizvodnja i distribucija električne energije, ostale komunalne usluge, naftna industrija, poljoprivreda, farmaceutska industrija, mediji itd) i pored visokih cena usluga i proizvoda nalaze pred bankrotom. Bankrot javnih preduzeća je znači posledica sistematskog pljačkanja i uništavanja javnih preduzeća i strateški važnih industrija od strane članova partokratske mafije, a ne neefikasnosti državne društvene svojine, kako to superkapitalisti (domaći i strani tajkuni) pokušavaju da prikažu.

"Privatizacije", kao što je to do sada jasno pokazano u skoro svim slučajevima širom sveta, ne vode ka tome da dobijemo bolji kvalitet i prihvatljivijie cene za proizvode i usluge koje služe zadovoljenju osnovnih ljudski potreba, već vode ka otpuštanju viška radnika (koje je partokratska mafija uhlebila radi kasnijeg dobijanja podrške na njihovim "izborima") i povećanju cene istih.  Isključivi cilj "privatizacija" je omogućavanje dalje koncentracije bogatstva u rukama tvoraca i promotera neoliberalizma (superkapitalista ili tajkuna) kroz prelazak strukturnih monopola u ruke povlašćene elite.

 

       

Dakle. "tranzicija" je termin koji je neoliberalna oligahija, udruženje (belo)svetskih superkapitalista, stvorila kako bi prigodnom terminologijom olakšala proces prelaska javnih dobara u zemljama u "razvoju" (ne kapitalističkim zemljama) u ruke superbogataša radi njihovog daljeg nesmetanog bogaćenja i time preuzimanja ekonomske kontrole nad građanima tih zemalja.  

Dakle, odgovor na pitanje kako zaustaviti dalju pljačku i uništavanje javnih dobara i strateški važnih industrija i na taj način sprečiti da kontrola nad zadovoljenjem osnovnih ljudskih potreba pređe u ruke (belo)svetskih tajkuna je jednostavan: UČINIMO RAD JAVNIH PREDUZEĆA I INSTITUCIJA POTPUNO JAVNIM I TRANSPARENTNIM. Danas je to lako i jeftino. Uz pomoć interneta možemo ne samo pratiti rad javih preduzeća i institucija u realnom vremenu već možemo uticati na njihov rad davanjem predloga i ideja za bolji rad.  Na taj način, ne samo da možemo sprečiti dalje propadanje i sigurnu "privatizaciju" javnih preduzeća, strateški važnih industrija i prirodnih bogatstava, već možemo unaprediti njihov rad, a svima nama olakšati pristup osnovnim ljudskim potrebama.Preporučujemo da pročitate tekst: "Da li stvarno živimo u "demokratiji" i šta je to u stvari demokratija"