VESTI I TEKSTOVIO NEOLIBERALIZMUO TRANZICIJI O PRIVATIZACIJAMAO KORUPCIJIO KONTROLI MEDIJAO OTIMANJU VODESTATISTIKA OBNOVLJIVA ENERGIJAŽIVOTNA SREDINASLOBODAN JAVNI PREVOZ DOKUMENTARNI FILMOVIlive streamIza kulisa
PRIJAVA
Budite obavešteni o aktulenim događajima i akcijama
Ime:
E-mail :

Zahtevi nas, 99% Beograđana!

 

 

U Beogradu, 06.07. 2012 godineDragi sugrađani, Više od dve decenije smo nemi svedoci pljačkanja i uništavanja svih javnih i društvenih preduzeća od strane političara u Srbiji. Namešteni tenderi i konkursi, napumpane nabavne cene robe i usluga, partijsko zapošljavanje u "administracijama" javnih i društvenih preduzeća uobičajena su procedura. Javni prevoz je jedno od tih zajedničkih dobara i vitalnih javnih službi koje se sistematski uništava kako bi se od njega napravio odličan biznis za "sposobne" i "kreativne" pojedince bliske tim istim političarima, pod izgovorom nefunkcionalnosti društvene svojine.


Glavnu ulogu u namernom uništavanju GSPa imaju Gradska Vlada, Gradsko veće, direkcija za javni prevoz i partijsko rukovodstvo GSPa. Poslednji u nizu koraka ka potpunom uništenju GSPa je uvođenje Bus Plus sistema, koji je navodno korak ka modernizaciji javnog prevoza, ali je u stvari još jedan korak ka uvođenju potpunog privatnog (korporativnog) terora nad nama od strane nepoznatih pojedinaca koji su dobili milionski posao sa firmom od 500 eura osnivačkog uloga.


Zbog terora kojem smo izloženi, ometanja i onako lošeg funkcionisanja javnog gradskog saobraćaja, visokih cena usluga i njihovog stalnog povećanja, korumpiranosti i nesposobnosti gorenavedenih, pokrenuli smo kampanju, koja ima za cilj da odbrani ovo naše opšte dobro i zajedničke interese svih nas od namere da se potpuno uništi, ali i da pokrene sveobuhvatne promene u pravcu stvaranja svima pristupačnog, modernog, održivog i ekološki čistog javnog prevoza. Kako nivo represije nad nama jača, a mi,  usled sveopšteg ekonomskog stanja, malih ili nikakvih primanja i nemogućnosti da odgovorimo pozitivno na ovakav naplatni sistem, nemamo puno izbora postavlja se pitanje: ili ćemo dozvoliti, iako vidimo koliko je ovo velika i beskrupulozna pljačka, da se ovaj, za sve nas važan javni servis, potpuno uništi a mi prepustimo na milost i nemilost vlasnicima privatnih korporacija ili ćemo zajedničkim znanjem i svobuhvatnim promenama stvoriti svima dostupan, kvalietatn, moderan, održiv i ekološki čist javni prevoz i samim tim bolje uslove za život svih nas.  


Zato smo, kroz razgovor i diskusiju sa svim zainteresovanim sugrađanima, glasanjem putem interneta i na narodnim skupštinama napravili spisak zahteva oko kojih je postignut konsezus. A to su:


1) Raskidanje ugovora sa Bus Plusom i povratak prodaje karata GSP-u i Lasti2) Donošenje novog, za sve građane prihvatljivog, cenovnika i novih vidova naplate karata.- Da se pokrene postupak za uvođenje raznovrsnijeg sistema naplate: sedmične i dvosedmične karte - da te karte imaju izvestan popust u odnosu na karte za jednu vožnju.


- Da postoji vremensko važenje karte za jednu vožnju, a ne da građani moraju ponovo da kupe kartu ako presedaju.


3) Ukidanje posebne naplate karata u noćnom prevozu za sve koji poseduju dopunske i mesečne povlastice.4) Potpuni i nesmetan uvid svim građanima u finansijsko poslovanje javnih prevoznika, reviziju svih ugovora sa trećim licima i firmama, momentalno ukidanje svih štetnih ugovora i pokretanje krivične odgovornosti svih umešanih.
5) Uvodjenje besplatnog javnog prevoza (100% subvencionisanog javnog prevoza) za sledeće kategorije građana: 


- đaci osnovnih škola (ispunjeno)

- srednjoškolci

- studenti

- osobe sa invaliditetom i osobe sa intelektualnim poteškoćama

- trudnice, samohrani roditelji i staratelji

- nezaposlena lica

- sve ostale socijalno ugrožene kategorije stanovnika


Protesti, bojkot i spontana građanska neposlušnost u vozilima javnog prevoza će se nastaviti do ispunjenja ovih zahteva. 


PS. Javno upućeno Gradskoj vladi, gradskom veću, direkciji za javni saobraćaj i komunalnoj policiji.


Mi smo 99% Beograda. Javni prevoz je naš prevoz! 
Menjamo ga zajedno.


99% Beograda