VESTI I TEKSTOVIO NEOLIBERALIZMUO TRANZICIJI O PRIVATIZACIJAMAO KORUPCIJIO KONTROLI MEDIJAO OTIMANJU VODESTATISTIKA OBNOVLJIVA ENERGIJAŽIVOTNA SREDINASLOBODAN JAVNI PREVOZ DOKUMENTARNI FILMOVIlive streamIza kulisa

 

 
 
 
 
 

 

 

Stefan Hessel

 

 

PRIJAVA
Budite obavešteni o aktulenim događajima i akcijama
Ime:
E-mail :

 

 

 

Stefan Hessel

 

 

Pobunite se! ~Stefan Hesel
2011-12-13
 
 
Stefan HaselPobunite se!
 
Prošle godine, Stefan Hesel, devedesetčetvorogodišnji heroj francuskog Pokreta otpora i jedan od tvoraca Opšte deklaracije o pravima čoveka se obratio građanima sveta i pozvao ih na otpor i  odbranu humanističkih i demokratskih principa koji su nam danas potrebniji nego ikada. Danas, 10. decembra na Dan ljudskih prava, se podsećamo snažnih  reči koje su probudile Evropu i svet.
 
Bes je razlog za otpor
 
Usuđuju se da nam kažu kako država više nema sredstava za održavanje i dalje sprovođenje socijalnih mera.  Kako je moguće da za ovo danas nema dovoljno novca, kada je proizvodnja bogatstva znatno uvećana posle Oslobođenja, posle perioda u kom je Evropa bila u ruševinama? Pre će biti da moć novca, protiv koje se Pokret otpora toliko borio, nikada nije bila ovako velika, bahata i samoživa, sa podanicima čak i u najvišim državnim vrhovima. Banke, ponovo privatizovane, sada se najviše brinu o svojim dividendama i o visokim platama uprave, a ponajmanje o opštem dobru. Jaz između najsiromašnijih i najbogatijih nikada nije bio veći, a trka za novcem i sumanuto nadmetanje nikada ovoliko podsticani.
Glavni pokretač Pokreta bio je bes. Mi, veterani Pokreta i borbenih snaga za slobodnu Francusku, pozivamo mlade naraštaje da ožive i dalje prenose nasleđe Pokreta i njegove ideale. Poručujemo im: preuzmite štafetu, pobunite se! Politički i ekonomski zvaničnici, intelektualci i društvo u celini, ne smeju da pokleknu, ne smeju da potpadnu pod uticaj današnje međunarodne diktature finansijskih tržišta, koja ugrožava mir i demokratiju.
Želim vam svima, svakome od vas, da nađete sopstveni razlog da se pobunite. To je od neprocenjive vrednosti. Kada u vama nešto izaziva bes, kao što je u meni izazvao nacizam, postanite aktivni borac, žestok i posvećen. Time se uključujemo u snažnu istorijsku maticu, koja mora da se nastavi zahvaljujući svakom od nas. Onda ona teče ka većoj pravdi i većoj slobodi, ali ne ka ovoj neobuzdanoj slobodi lisice u kokošinjcu. Prava ustanovljena Univerzalnom deklaracijom 10.decembra 1948. godine, upravo su takva, univerzalna. Ako naiđete na nekog ko ih je lišen, sažalite se ali mu i pomozite da svoja prava ostvari.
 
Ravnodušnost: najgori mogući stav
 
Istina je da danas razlozi za pobunu mogu biti manje očigledni, ili je svet možda previše zamršen. Ko upravlja? Ko odlučuje? Nije uvek lako razlučiti sve struje koje nas nose. Nemamo više posla sa malom odabranom elitom čije postupke jasno razumemo. Svet je ogroman i osećamo da sve u njemu zavisi jedno od drugog. Sve je međusobno povezano, kao nikada ranije. Ali u tom svetu mnogo štošta je nedopustivo. Da bi se to videlo, treba gledati širom otvorenih očiju, treba tražiti.  Kažem mladima: samo potražite i naći ćete.  Najgora je ravnodušnost, reći „šta ja tu mogu, snaći ću se već nekako“. Ovakvim stavom izgubićete jednu od osnovnih osobina koja vas čini ljudskim bićem. Osobinu bez koje se ne može: sposobnost da se pobunite i kao posledicu, da se protiv nečega pokrenete.
 
Nenasilje, put koji se mora utabati
 
Ubeđen sam da budućnost pripada nenasilju, pomirenju različitih kultura. Upravo tim putem čovečanstvo mora da prevali narednu etapu.
 
Shvatite da nasilje isključuje nadanje. Izaberite nadu, nadu u nenasilje. To je put koji se mora utabati. Ugnjetavači i ugnjetavani treba da dođu do kompromisa koji će zaustaviti tlačenje i terorističko nasilje. Zato ne treba dozvoliti mržnji da se taloži.
 
Mendelina poruka ili poruka Martina Lutera Kinga pripada svetu koji je prevazišao ideološke sukobe i totalitarizam. To je poruka nade u sposobnost modernog društva da prevaziđe sukob uzajamnim razumevanjem i brižnim strpljenjem. Da bi se to postiglo, treba se pridržavati prava, protiv čijih kršenja, ma ko ih kršio, moramo da se pobunimo. Nema kompromisa po pitanju tih prava.
 
Za mirnu pobunu
 
Proizvođačka svest, koju zagovara Zapad, dovela je svet u krizu iz koje se može izvući samo radikalnim prekidom sa politikom „uvek sve više“, kako u domenu finansija tako i nauke i tehnike. Krajnje je vreme da prevlada briga o moralu, pravdi i održivoj ravnoteži. Prete nam silne opasnosti, koje bi mogle da okončaju čovekovu pustolovinu na planeti, koje Zemlju mogu pretvoriti u mesto na kome je život nemoguć. Nalazimo se na svojevrsnom pragu između užasa prethodne decenije i mogućnosti koje donosi naredna. Ali treba se nadati, uvek se treba nadati.
 
Kako da zaključim ovaj poziv na pobunu? Tako što ću vas opet podsetiti da smo, 8. marta 2004. godine, na proslavi povodom šezdesetogodišnjice Programa Nacionalnog saveta otpora, mi, veterani Pokreta otpora i snaga za oslobođenje Francuske rekli da je, uistinu, „nacizam pobeđen, zahvaljujući žrtvama koje su podneli naša braća i sestre iz Pokreta otpora i zahvaljujući Ujedinjenim nacijama u borbi protiv fašističkog varvarstva. Ali pretnja nije sasvim otklonjena, a naš bes protiv nepravde ostaje neumanjen.“
 
Ne, pretnja je još tu. Zato i dalje pozivajmo na „ istinsku i mirnu pobunu protiv sredstava javnog informisanja, koja našoj omladini nude samo perspektivu masovne potrošnje, preziranja slabijih i kulture, opštu amneziju i nemilosrdno takmičenje svih protiv svih.“
 
Onima koji će graditi 21. Vek , s ljubavlju poručujemo:
STVARATI ZNAČI ODUPIRATI SE. ODUPIRATI SE ZNAČI STVARATI.“
 
by Promena Ideja
 
 
Link za download teksta Stefana Hesela 'Pobunite se'.