VESTI I TEKSTOVIO NEOLIBERALIZMUO TRANZICIJI O PRIVATIZACIJAMAO KORUPCIJIO KONTROLI MEDIJAO OTIMANJU VODESTATISTIKA OBNOVLJIVA ENERGIJAŽIVOTNA SREDINASLOBODAN JAVNI PREVOZ DOKUMENTARNI FILMOVIlive streamIza kulisa

 

 
 
 
 
 

 

 

Stefan Hessel

 

 

PRIJAVA
Budite obavešteni o aktulenim događajima i akcijama
Ime:
E-mail :

 

 

 

Stefan Hessel

 

 

Zapisnik 24.12.2011. - Trg Republike, Beograd
2011-12-26

Dnevni red:
 
1. 'Problematika' izbora i belog glasa


Neophodno vreme za ostvarivanje belog glasa je relevantan faktor, stav nevažećih listića jeste da beli glas nema dovoljno vremena, odnosno da beli glas neće ući u skupštinsku proceduru pre izbora. Takođe, otvaramo diskusije na sledeće opcije:
 
a. Opcija neizlaska na izbore
 a.1 Bojkot
b. Opcija izlaska na izbore
 b.1. Nevazeci listici
 b.2. Beli glas
 
Diskusija - odnosi ove tri opcije (a.1, b.1 i b.2)
 
2. 'Idejni' značaj nevažećeg listića
 
Ideja nevažećeg listića je da se ljudi ipak opredele za izlazak na izbore, nasuprot bojkotu, budući da to može biti pokazatelj svima koliko je ljudi 'u političkom životu'.
  
 
Dnevni red skupštine je bio podeljen prisutnima, sa tačkom 3. u kojoj je navedeno da očekujemo goste iz grupa "Kampanja nevažeći listići" i grupe "Energija naroda Srbije".
 
Po početku diskusije Đ je objasnio i pokazao znake neverbalne komunikacije i zamolio je prisutne da se istih pridržavaju.Đ otvara diskusiju pod tačkom 1.a i 1.b, dajući uvodnu reč i lično mišljenje -  da na izbore trebamo da izađemo jer izlaskom pokazujemo volju da učestvujemo u političkom životu a samim tim, volju da nešto promenimo. Takođe, podvlači i to da su upravo apstinenti najbrojniji i smatra da je nevažeći listić idealan "instrument" koji može da preobrati apstinenta.
 
Reč dobija I, koji predstavlja grupu "Energija naroda Srbije". On govori ukratko o radu grupe u poslednjih 10 meseci i njihovim ciljevima, a najviši je ulazak u parlament i menjanje zakona. Obrazlaže svoj cilj time da je način za pobedu sistema taj da se u sistem mora "ući" i pobediti ga iznutra.
 
Reč dobija Đ, koji Ivanu skreće pažnju da se niko od 99% ne zalaže za ulazak u parlament, te da ne smatramo da je rešenje da se "u sistem uđe i da se on pobedi iznutra". Đ takođe ističe da ovo nije politički skup.
 
Reč dobija K, koja kao moderator podseća da smo ovde radi diskusije i razmene mišljenja, te da je svako slobodan da se javi za reč. Takođe, zbog vremenske ograničenosti trajanja skupa, moli prisutne da pokušaju da budu što konkretniji. Reč dobija I, koji se slaže sa svim što je rečeno, te u skopu diskusije smatra da ljudi trebaju da izađu na izbore i da daju beli glas.
 
Reč dobija M koji kaže da je potpuno legitimno da se govori i o ulasku u parlament, jer smatra da sve opcije trebaju da budu "na jednom stolu". Onda kada uvidimo i razumemo sve izbore i mogućnosti, lako ćemo napraviti finalni izbor.
 
Reč dobija I. On ističe da je beli glas zapravo blanko glasački listić, te da se oni zalažu da se on proceduralno uvede kao legitimna opcija na izboru.
 
Reč dobija jedna gospođa. Ona postavlja konkretno pitanje - zašto se ne počne sa skupljanjem potpisa za uvođenje belog glasa?
 
Reč dobija S, koji ističe da beli glas nije blanko glas, več je to glas koji je potpuno ravnopravan sa ostalim glasovima. Takođe, ističe i to da je beli glas sada blanko, a da se zapravo teži ka tome da on bude nevažeći.
 
Reč dobija I, koji kaže da grupa "Energija naroda Srbije" teži ka tome da se uđe u parlament, kako bi se na taj način promenio sistem.
 
Za repliku se javlja R iz grupe "Kampanja nevažeći listići" koji kaže da nije cilj promeniti ljude u sistemu, već prvenstveno podići svest ljudima, a potom napraviti novi sistem.
 
Reč dobija Đ koji iznosi svoje mišljenje, a to je da bi u ovom trenutku radije glasao za neko "novo" lice nego za nekog ko se već pojavljivao na izborima, ali se slaže sa R da to nije rešenje, več se sistem mora promeniti.
 
Reč dobija I koji kaže da je njihova želja da uđu u sistem upravo zbog toga, da bi ga promenili.
 
Gospođa koja je pitala zašto se ne krene sa skupljanjem potpisa kaže da je ovo što radimo utopijski.
 
S kao moderator podseća na red govora i javljanje za reč. Takođe, predlaže da se sva pitanja zavedu pod temom "razno", kako bismo stigli i o njima da diskutujemo, a bez da prekidamo trenutnu temu.
 
"Reč dobija Petar, koji kaže da je ideja da se umesto sadašnjeg sistem zahteva da narod učestvuje u javnim diskusijama pre bilo kakvog donošenja odluka i u odlučivanju koje je bitno za građane. Takođe, ističe da smatra da su peticije jedan od načina da se izborimo za svoja prava, jer nemamo vremena da sačekamo uvođenje direktno demokratskog načina odlučivanja.
 
Reč dobija momak, koji postavlja sledeće pitanje: Polazite sa idejom da rušite njih (sistem), ali koja je ideja da se odstrane, jer su i oni ljudi, te da i oni trebaju da imaju pravo na izbor i mogućnost da odlučuju. Takođe, on smatra da treba postojati demokatija u monetarnom sistemu, kao i da je sam sistem greška. Promena - menjanje čoveka kako bi se promenio sistem.
 
Reč dobija J, koja se slaže sa prethodno izrečenim, te dodaje da joj se lično sviđaju ideje vezane za beli glas. Ona izražava nadu da će ciljeni i motivi ostati čisti, tj, da se ovaj pokret neće iskompromitovati.
 
Reč dobija Đ, koji podseća na tačke diskusije i podvlači šta je do sada rečeno. Pošto smo se svi prisutni složili da smo zaključili da je dovoljno izrečeno na tačku 1.b, Đ postavlja pitanje na tačku 1.a. - da li neko smatra da je bojkot dobro rešenje?
 
Reč dobija P koji kaže da su peticije način da se promene zakoni, te da ignorisanje nije način.
 
Repliku dobija R koji kaže da peticija nije način.
 
Moderatorsku reč dobija Đ koji podseća da se rade različite peticije i ukazuje na to da smo danas ovde da razgovaramo o belom glasu i nevažećim listićima, a ne o peticijama. Takođe, ističe da je bitno da se vide rezultati broja ljudi koji su nezadovoljni i da se onda, kada se taj broj spozna, krene u realizaciju belog glasa.
 
Reč se vraća R koji objašnjava da peticije nemaju nikakav pravni značaj i da one nemaju moć da menjaju zakon, te da je u tom pogledu efikasna jedino narodna inicijativa. Ona mora da broji preko 10 000 potpisa i mora sa sobom da ima predlog izmene zakona.
 
Reč dobija S koji moli prisutne da budemo konstruktivni i da se ne potiremo, te da pokušamo da se dogovorimo i razumemo međusobno.
 
Reč dobija čovek koji je pozdravio sve prisutne i koji je rekao da je ovom prilikom došao iz Šumadije kako bi šrisustvovao načem skupu. On podvlači jedan jako velik problem, a to je medijska blokada, govoreči o tome kako je u Šumadiji slabo ko informisan o ovakvim skupovima. Takođe iznosi mišljenje da medijska blokada nikada nije bila jača nego sad.
 
Reč dobija R koji kaže da mi nikada nećemo dobiti medijski prostor velikih javnih kuća kao što su RTS, B92 i ostale, ali kaže da ipak postoje mediji koji koliko toliko "guraju" informacije, a to su radio 202, kao i nedeljnici "Vreme" i "Peščanik".
 
K dobija reč i kaže da se mi svi trudimo koliko možemo, kao i da svako ko je u mogućnosti uradi nešto zato što smo udruženi jači. Ističe da nam ništa nije dato, već da smo sve sami postigli i apeluje na to da ako neko hoće, može da pomogne.
 
Reč dobija M koji kaže da bojkot nema svrhe. Objašnjava da je sam neizlazak besmislen i da moramo izaći na izbore kako bismo se prebrojili - da se vidi koliko je ljudi koji žele da učestvuju u političkom životu, ali nisu ni za jednu od ponuđenih opcija. On takođe ukazuje na to da nas mediji blokiraju i ignorišu, ali da su zato socijalne mreže veoma aktivne. Pri tom misli na grupe "Serbian revolution", "Svetu treba Wikileaks", "Energija naroda Srbije" i stranice. On smatra da se preko ovih a i ostalih grupa flas daleko čuje, te da je zapravo greška medija zato što su odlučili da o ovome ne izveštavaju.
 
Reč dobija čovek iz Šumadije, koji ipak smatra da je medijski mrak tu veoma problematičan.
 
Reč dobija P koji kaže da se moramo usredsrediti na nenasilna sredstva borbe.
 
Reč dobija Đ koji opominje da se udaljavamo od dnevnog reda. Sumira do sada izrečeno i svi prisutni se slažu da ljudi nisu za bojkot i da on nikako nije rešenje. Dalje, Đ ističe veoma važnu stvar, a to je da nevažeći listići IMAJU zakonsku osnovu, dok beli glas NEMA zakonsku osnovu.
 
Ovim izlaganjem Đ kao moderator otvara diskusiju pod rednim brojem 2 - "idejani značaj nevažećeg listića". Đ potom objašnjava šta je zapravo beli glas i da je njegov cilj da "neutrališe", odnosno zabrani strankama koje su ostvarile manji broj glasova od nevažećih listića da se dalje kandiduju. Đ potom iznosi lično mišljenje, a to je da smatra da je beli glas zapravo najbolje rešenje.
 
Reč dobija R koji se slaže da je beli glas najbolje rešenje, ali ističe da sada nema dovoljno vremena da se beli glas uvrsti na listu za izbore u aprilu/maju. On smatra da je to najbolje rešenje jer beli glas direktno prebrojava nezadovoljne ljude. Predlaže da se posle izbora vidi koliko je nezadovoljnih ljudi, te da se onda pripremi teren i krene u kampanju za beli glas. Takođe, ističe da je grupa "kampanja nevažeći listići" itekako voljna za nastavak komunikacije, te predlaže razmenu kontakata i održavanje istih, kao i međusobno potpomaganje.
 
Reč dobija S koji pokušava da pojasni problematiku belog glasa i koji kaže da, ukoliko sada nemamo vremena da sprovedemo beli glas, da onda idemo sa pričom o nevažećim listićima.
 
Reč dobija R koji ističe da je jako bitan i tajming akcija - da ne trošimo energiju na nešto što najverovatnije neće proći sada (misli na uvođenje belog glasa na izbore u aprilu/maju). Zbog toga i smatra da je mnogo bolje da beli glas počne sa aktivnom kampanjom posle izbora.
 
Reč dobija D koji smatra da su pitanja tipa: "Da li beli glas ili nevažeći listić", za sada u domenu finese i ističe da je ono što je najvažnije je da se svi slažemo da ova situacija ne valja, te da treba svi da radimo na tome da dovedemo što više ljudi na ulicu. Za kraj, ističe da za rešavanje razlika služe dogovori.
 
Radovan dobija reč i kaže da je od velike važnosti to da budemo regionalno povezani. Takođe, smatra da smo se kroz dojalog svi složili da je prvi korak nevažeči listić koji bi nas prebrojao, a da je drugi korak beli glas koji donosi promene.
 
Reč dobija Đ koji podseća da su ciljevi grupe 99% borba protiv aktuelnog sistema i podizanje svesti u narodu.
 
Reč dobija S koji smatra da imamo 5 meseci vremena da razmislimo o tome kako ćemo najbolje sprovesti ideju belog glasa.
 
Reč dobija Z koji se slaže sa S i ističe da bi za taj vremenski period trebalo da pokušamo da zainteresujemo što više ljudi i da ih aktivno uključimo u priču.
 
Reč dobija I koji govori da je na 5. oktobar izašao ne da bi rušio i palio grad, već radi 6og, 7og, 8og i ostalih dana  - kako bismo napokon krenuli dalje. On se slaže da je direktna demokratija rešenje i navodi primer gde je u grupi "Energija naroda Srbije" zajedniči došlo i predložilo više od 500 stranica ideja i konkretnih predloga.
 
Reč dobija čovek iz Šumadije, ponovo ističe da je za direktnu demokratiju potrebna dobra povezanost, te da se mora raditi na sistemu informisanosti.
 
Za reč se javlja devojka koja kaže da je sve u redu što se tiče prvog i drugog koraka, ali ističe da se ne sme zaboraviti nulti korak, a to je da svaki pojedinac ima mogućnost da nečto promeni.
 
Reč potom dobija Đ koji sumira sve što je rečeno na skupu i dolazimo do zaključka da bojkot nije rešenje a da su se prisutni složili da je možda pametno podržati akciju nevažeći listići. Posle izbora moglo bi da se krene sa kampanjom beli glas. P dodaje da je neophodno ustanoviti i promovisati sve moguće metode nenasilne borbe kada su u pitanju teme koje se tiču svih nas. Đorđe pozdravlja sve prisutne i ovime se zaključuje skup.