VESTI I TEKSTOVIO NEOLIBERALIZMUO TRANZICIJI O PRIVATIZACIJAMAO KORUPCIJIO KONTROLI MEDIJAO OTIMANJU VODESTATISTIKA OBNOVLJIVA ENERGIJAŽIVOTNA SREDINASLOBODAN JAVNI PREVOZ DOKUMENTARNI FILMOVIlive streamIza kulisa

 

 
 
 
 
 

 

 

Stefan Hessel

 

 

PRIJAVA
Budite obavešteni o aktulenim događajima i akcijama
Ime:
E-mail :

 

 

 

Stefan Hessel

 

 

Pokrenimo malu poljoprivredu proizvodnju - Partnerska poljoprivreda
2012-06-28

Direktno udruživanje malih poljoprivrednih proizvođača i potrošača


Šta je partnerski uzgoj?


Partnerska poljoprivreda, koja je postala popularan način za potrošače da kupuju domaću sezonsku hranu direktno od poljoprivrednika, započela je u Nemačkoj, Švajcarskoj i Japanu ranih 60-ih godina, kao odgovor na zabrinutost za sigurnost hrane i njen kvalitet. U ranim 60-im skupine potrošača i poljoprivrednika u Europi formiraju saradnje i partnerstva kako bi finansirali poljoprivredu i pokrivali troškove u ekološkoj poljoprivredi i društveno prihvatljivoj poljoprivredi. Partnerska poljoprivreda se zatim iz Evrope 80-ih proširila u Sjedinjenim Američkim Državama, a zatim ponovno vratila u Europu, u Veliku Britaniju i Francusku. Partnerska poljoprivreda kao novi oblik društveno-ekonomskog modela je još uvek sveža
u Sloveniji.

 

Ugovor između potrošača i poljoprivrednika obično izgleda tako da poljoprivrednik oko pola hektara poljoprivrednog zemljišta podeli na 20 do 30 kupaca. Pre sezone sadjenja farmer razgovara sa potrošačima o njihovim željama, postavi jasna pravila, a zatim zaseje područja pomoću tehnologije i po pravilima za proizvodnju organske hrane. Usevi uzgojeni na dogovorenom području, distribuiraju se nedeljno kupcima koji tako dobijaju kvalitetnu hranu, a poljoprivrednik može živeti dostojanstveno. Potrošači koji se pridruže partnerstvu za podršku poljoprivrede, time pomažu određenom domaćinstvu (poljoprivredniku), a i sami se tako ne izlažu riziku korišćenja hrane nepoznatog porekla i kvaliteta.


Partnerska poljoprivreda je usmerena na proizvodnju visoko kvalitetne hrane za lokalnu zajednicu, koristeći organske ili biodinamičke metode uzgoja kao i raspodelu rizika medju članovima takve trgovinske strukture. Takav uzgoj je na višem nivou potrošačke uključenosti koja se odražava u snažnoj vezi između njih, potrošača, i proizvođača. Osnovna ideja je stvoriti solidnu ekipu koja je spremna finansirati celu proizvodnu sezonu,
u zamenu za kvalitetnu hranu. Sistem u poljoprivrednom partnerstvu ima različite varijacije prema tome kako se to finansiranje i distribucija odvija. No, važno je da je sistem transparentan za potrošače, da su upoznati sa kompletnim asortimanom proizvoda, da se potrošači slože sa platnim sistemom, da je fer dogovor o raspodeli rizika i viška.


U partnerskoj poljoprivredi nije važna samo proizvodnja ukusne, domaće, organske hrane, nego i svojevrstan način distribucije hrane, koji je u poredjenju sa složenim modernim lancem prehrane, vrlo koristan i jednostavan. Ovaj pristup smanjuje tržišni rizik, trošak proizvođača, smanji se ogromna količina rada i vremena, omogućuje poljoprivredniku da se usredsredi na kvalitetnu brigu za zemlju, biljke, životinje, osobljei potrebe potrošača. Konačno, predstavlja financijsku stabilnost sistema. Kod partnerske poljoprivrede
ima prednost reciklaža, briga za plodnost zemlje, obnovljanje izvora energije i raznolikosti sorti. Partnerski uzgoj takođe pruža vezu između grada i sela, a time drži uravnoteženo društvo.


U partnerski poljoprivredi imaju koristi obe strane - farmer i potrošač, koji inače zauzimaju dijametralnu poziciju suprotnih interesa. Farmer je u potrazi za višim plaćanjem njegovog rada a potrošač bi želeo dobiti kvalitetnu i jeftinu hranu. Kod partnerske poljoprivrede kombinuju svoje želje na obostrano zadovoljstvo
i stvara se vrlo jednostavan sistem sigurnosti hrane na lokalnom nivou.


Mnoge prednosti partnerskog uzgoja:


- razvija se lokalno zajedništvo, trajna i etička potrošnja, sa posebnim naglaskom na solidarnost malih poljoprivrednika, koji proizvode hranu bez veštačkih gnojiva i hemijskog zaprašivanja.


- također pomaže jačanju lokalne ekonomije,


- pozitivno utiče na okolinu, buduči da se manje koriste embalaže,


- pomaže jačanju kontakta izmedju grada i sela i tako ponovo vrača tradicionalni način proizvodnje hrane. Naravno, u praksi to nije sve tako jednostavno.


- saradjuje u očuvanju biološke raznolikosti,


- se bori protiv zagadjivanja, rizika koji donosi industrijska proizvodnja, i poziva na odgovorno upravljanje poljoprivrednim zemljištem.

 

Izvor: http://partnerskokmetijstvo.si/partnersko-kmetijstvo
Preveo: Jernej Je