VESTI I TEKSTOVIO NEOLIBERALIZMUO TRANZICIJI O PRIVATIZACIJAMAO KORUPCIJIO KONTROLI MEDIJAO OTIMANJU VODESTATISTIKA OBNOVLJIVA ENERGIJAŽIVOTNA SREDINASLOBODAN JAVNI PREVOZ DOKUMENTARNI FILMOVIlive streamIza kulisa

 

 
 
 
 
 

 

 

Stefan Hessel

 

 

PRIJAVA
Budite obavešteni o aktulenim događajima i akcijama
Ime:
E-mail :

 

 

 

Stefan Hessel

 

 

OBAVEŠTENJE O ODRŽAVANJU SASTANKA SA SEKRETAROM ZA SAOBRAĆAJ I DIREKTOROM DIREKCIJE ZA JAVNI PREVOZ POVODOM INICIJATIVE 99% ZA SLOBODAN I ODRŽIV JAVNI PREVOZ
2014-12-09

 
Poštovani sugrađani, vas 99%,

 


Obaveštavamo vas da je naša radna grupa za održiv i slobodan javni prevoz danas dobila poziv na sastanak iz kabineta sekretara Sekretarijata za saobraćaj i direktora Direkcije za javni prevoz. Sastanak povodom inicijative uručene 28 novembra održaće se u utorak 16 decembra u 14 časova u prostorijama Sekratarijata za saobraćaj. 


 

Na tom sastanku u prostorijama sekretarijata ćemo detaljnije predstaviti predlog radne grupe 99% za rešenje problema finasiranja javnog prevoza, predlog budućeg pravca njegove modernizacije, zahtev za raskid ugovora sa privatnom firmom APEX (BusPlus) i zahtev za uključivanje svih zainteresovanih građana, udruženja i stručne javnosti u procese upravljanja i planiranja daljeg razvoja javnog prevoza i saobraćaja u Beogradu u celini.


 

Podsećamo sve da je radna grupa 99% predlogom nedvosmisleno dokazala da je moguće promeniti način finasiranja javnog prevoza tako da više ne bi bile potrebne niti subvencije iz budžeta grada kojima se sada pokriva preko 70% svih troškova rada sistema javnog prevoza, niti bilo kakav sistem kontrole i naplate karata. 


 

Predlog radne grupe koji je deo istraživanja obavljenog u protekle 3 godine takođe nedvosmisleno ukazuju na to da na ovaj način možemo osloboditi preko 100 miliona evra godišnje za ulaganje u modernizaciju voznog parka GSP-a i izgradnju postrojenja za proizvodnju biometan gasa iz komunalnog smeća i industrijskog otpada organskog porekla i njegovu preradu u komprimirani gas (CNG) koji je ekološki najčistije i najjeftinije pogonsko gorivo za motorna vozila. Na ovaj način bi uštedeli preko 50 miliona evra godišnje samo na nabavci energenata neophodnih za vozila javnog prevoza.


 

Promena načina finasiranja javnog prevoza bi svima donela dobrobit. Napomenućemo samo neke. Zaposleni i njihove porodice bi dobile mogućnost da se slobodno kreću, poslodavci mogućnost da dobiju traženi kadar iz udaljenijih delova grada, proizvođači i trgovci iz udaljenijih delova grada bi dobili više klijenata, smanjila bi se upotreba automobila, grad bi bio manje zagađen, a svi mi zdraviji, srećniji i zadovoljniji.


 

Predlog radne grupe 99% je deo jedne šire studije kojom je predložena promena u načinu upravljanja komunalnim smećem i industrijskim otpadom kojim bi naša javna gradska preduzeća "Gradska čistoća" i "Gradsko zelenilo" od potrošača i zagađivača postali snabdevači sirovinama neophodnih za proizvodnju biogasa i čuvari životne sredine. Prema zvaničnim podacima i procenama eksperata iz naše radne grupe na ovaj način samo u Beogradu možemo godišnje dobiti preko 200 miliona kubnih metara potpuno prirodnog gasa i preko milion tona prirodnog đubriva.


 

Predlogom je predviđeno da se toplotna energija koja se oslobađa ovim putem iskoristi za grejanje stanova priključenih na sistem daljinskog grejanja čime bi se troškovi grejanja stanova i poslovnih prostora bili drastično smanjeni, a "Beogradske toplane" postale energetski nezavisne od uvoza gasa. 


 

Takođe napominjemo da je predlogom naše radne grupe predviđeno da se potpuno prirodno đubrivo koje se dobija ovim procesom iskoristi za snažan razvoj zdrave ("organske") poljoprivrede, zapošljavanje u ovom sektoru i izvoz na strana tržišta.


 

Predlog strategije za stvaranje održivog i svima dostupnog javnog prevoza upućen Sekretarijatu za saobraćaj, Direkciji za javni prevoz, gradonačelniku, gradskom menadžeru i članovima gradskog veća možete pogledati na ovom linku: 

 

ttp://www.99posto.org/news/srpski/article/270
Vaših 99% - Radna grupa za održivi i svima dostupan javni prevoz i radna grupa za obnovljive energije i održivi razvoj