VESTI I TEKSTOVIO NEOLIBERALIZMUO TRANZICIJI O PRIVATIZACIJAMAO KORUPCIJIO KONTROLI MEDIJAO OTIMANJU VODESTATISTIKA OBNOVLJIVA ENERGIJAŽIVOTNA SREDINASLOBODAN JAVNI PREVOZ DOKUMENTARNI FILMOVIlive streamIza kulisa

 

 
 
 
 
 

 

 

Stefan Hessel

 

 

PRIJAVA
Budite obavešteni o aktulenim događajima i akcijama
Ime:
E-mail :

 

 

 

Stefan Hessel

 

 

IZVEŠTAJ SA SASTANKA RADNE GRUPE ZA ODRŽIV I SLOBODAN JAVNI PREVOZ SA SEKRETAROM ZA SAOBRAĆAJ I DIREKTOROM DIREKCIJE ZA JAVNI PREVOZ
2014-12-16

 

 

Poštovani sugrađani, vas 99%,


Danas je održan sastanak sa direktorom Direkcije za javni prevoz Uglješom Mitrovićem i sekretarom Sekretarijata za saobraćaj grada Beograda Dušanom Rafailovićam. Iz 99% sastanku su prisustvovali Marija, Katarina, Ljuba, Saša i Petar.


Tema sastanka je bila kako da poboljšamo kvailtet javnog prevoza sa posebnim naglaskom na način njegovog finansiranja i modernizacije koji su definisani kao dva najveća problema, zbog hroničnog nedostatka sredstava koje se pogoršalo uvođenjem BusPlusa i dotrajalog i neadekvatnog voznog parka GSP-a i privatnih prevoznika.


Posle 15 minuta zakašnjenja upoznali smo se sa našim službenicima, gradskim sekretarom Sekretarijata za saobraćaj (SS) i direktorom Direkcije za javni prevoz (DJP) i njihovim kompetencijama. Iz razgovora smo saznali da je direktor Direkcije za javni prevoz po struci arhitekta koji je po završetku studija radio na Institutu za urbanizam, zatim u Ministarstvu odbrane na poslovima civilne zaštite, da bi potom 1999 prešao na mesto izvršnog direktora JP "Parking Servis", gde se vratio posle par godina provedenih u saobraćajnoj inspekciji. Od nedavno je postavljen na mesto direktora Direkcije za javni prevoz.


Gospodin Dušan Rafailović, gradski sekretar za saobraćaj, je po njegovim rečima završio saobraćajni fakultet, smer drumski saobraćaj. Posle dugog niza godina provedenih u menadžmentu GSP-a postavljen je na mesto državnog sekretara odakle je nedavno došao na funkciju gradskog sekretara za saobraćaj, kao lice odgovorno za saobraćajnu politiku grada Beograda i javni prevoz u sklopu toga.


Kako su direktor DJP i sekretar SS došli potpuno nepripremljeni na sastanak prvo smo ih upoznali sa našim predlogom koji nisu ni pročitali. Pre bilo kakvog razgovora gospodin Rafailović nas je zamolio da sve o čemu budemo pričali ostane među učesnicima što smo mi odbili jer se rad građanske inicijative 99% zasniva na potpunoj javnosti/transparentnosti u radu.


Tom prilikom smo im objasili da se naš predlog načina finansiranja javnog prevoza zasniva na francuskom modelu finansiranja javnog prevoza (JP) i da se sastoji od uvođenja transportne takse poslodavcima. Predočeno im je da jednostavnim uvođenjem transportne takse poslodavcima za svakog zaposlenog, u visini od oko 2900 dinara mesečno, možemo pokriti sve godišnje troškove rada javnog prevoza. Na taj način bi osim troškova prevoza svih zaposlenih lica bili pokriveni i troškovi prevoza za kompletne familije zaposlenih.

 

 

 

 

 

 

 

God.troškovi JP 19 milijardi dinara
Zaposlenih u Bg 550.000
Meseci 12
Mesečni iznos 2879,00 RSD

 

 

 


Uvođenjem transportne takse poslodavcima za svakog zaposlenog bi nestala potreba za bilo kakvim subvencijama iz budžata Grada (13 milijardi dinara u 2013 godini) što bi po našem predlogu bilo preusmereno na obnovu voznog parka GSP-a električnim vozilima i vozilima na CNG (komprimirani biogas dobijen iz komunalnog smeća i industrijskog otpada organskog porekla koji se trenutno odlaže na deponiju u Vinči). Na ovaj način bi pored nekoliko stotina miliona evra ušteda na uvozu energenata za grejanje i vozila imali direktih ušteda od oko 50 miliona godišnje samo na ekološki najčistijem gorivu za javni prevoz.

 

 

 


Takođe smo ih upoznali da implementacijom ovakvog načina finansiranja javnog prevoza JP, prestaje potreba za bilo kakvim sistemom kontrole i naplate karata, a svi građani bez zaposlenja i prihoda, kao i gosti Beograda bi besplatno koristili javni prevoz na celoj teritoriji grada Beograda, u gradskom i prigradskom javnom saobraćaju. Naglašeno je da se ovakav model finansiranja javnog prevoza može primeniti i na ostale gradove u Srbiji.

 

 

 


Na opasku sekretara za saobraćaj da ovakav sistem finansiranja javnog prevoza (slobodan, besplatan ili 100% subvencinisan JP) ne postoji nigde na svetu uputili smo ga na neke njemu nepoznate činjenice o stotinak gradova u svetu od kojih su neki ovakav način finansiranja javnog prevoza implementirali pre više od jedne decenije. Kao primer smo naveli Estonsku prestonicu Talin koja je od početka 2013 uvela slobodan javni prevoz.

 

 

 


Sekretaru i direktoru Direkcije za javni prevoz smo predočili Održive Razvojne Ciljeve (SDG) UN kojima je u cilju stvaranja održivih zajednica, zemljama članicama preporučeno daleko veće ulaganje u javni prevoz i njegovu dostupnost svima.
Gospodin Mitrović je prihvatio naš predlog kao dobar, ali usled nedostatka finansijskih sredstava i visoke sume za prevremani raskid ugovora sa privatnom firmom APEX (BusPlus) smatra kao trenutno neizvodljiv, sa čime se složio i sekretar Rafailović. Na to smo im skrenuli pažnju da su direktni godišnji gubici ugovora sa firmom APEX (10 milijardi dinara) jednaki visini obeštećenja koje bi trebali da platimo APEX-u u slučaju da se utvrdi da su ispoštovali sve uzanse ugovora sklopljenog sa bivšim gradonačelnikom.

 


Zatražili smo kopije ugovora sa APEX-om (BusPlusom) i sve podatke o finansijskom poslovanju Direkcije za javni prevoz kako bi utvrdili tačan iznos obeštećenja koje bi moralo biti isplaćeno APEX-u u slučaju da je pomenuta firma ispoštovala sve ugovorene obaveze, u šta postoji osnovana sumnja. Tom prilikom smo im uručili i kopije zahteva za informacijama od javnog značaja još iz 2012 i 2013 godine koje još nismo dobili a za koje su nam obećali da će nam ih poslati u najkraćem mogućem roku. 

 Takođe smo im još jednom napomenuli da se našim predlogom za promenu načina finansiranja JP godišnje oslobađa preko 100 miliona evra koje su do sada odlazile na subvencije za javni prevoz čime dobijamo sredstva neophodna za obnovu kompletnog voznog parka GSP-a i izgradnju gradskih postrojenja za preradu organskog otpada u biogas, CNG, toplotnu energiju neophodnu za sistem daljinskog grejanja i potpuno prirodno đubrivo neophodno za razvoj zdrave ("organske") poljoprivrede.

 


U tom smislu im je uručena i kopija zahteva za formiranjem Anketnog odbora za sprovođenje istrage o stopiranju izgradnje postrojenja za proizvodnju biogasa u JP PKB Korporacija 2012 godine čiji je cilj bio komercijalna upotreba CNG-a za vozila GSP-a, a čime je izgubljeno oko 20 miliona kubnih metara biogasa. Taj zahtev će u toku nedelje biti podnet Sekretarijatu za privredu i odeljenju za privredni kriminal.

 


Izrazili smo očekivanje da ćemo dobiti svu traženu dokumentaciju u što kraćem vremenskom periodu, kako bi smo što pre zakazali novi sastanak, našta smo dobili odgovor da ne možemo da utvrdimo tačan termin nastavka dogovora jer gospoda nemaju vremena.

 


Upozorili smo sekretara i direktora da ćemo radikalizovati naše akcije i sve građane pozvati na bojkot plaćanja javnog prevoza ako ne dobijemo u što kraćem roku traženu dokumentaciju i ne nastavimo dogovore o novom načinu finasiranja i modernizacije javnog prevoza.

 


U međuvremenu nastavljamo sa konstantnim pritiscima na nadležne službe kako bi konačno počeli da nas uvažavaju i rade u interesu svih nas. A vas molimo da ove informacije prosledite što većem broju ljudi i medijima koji i pored slanja zvaničnih dopisa do sada nisu našli za shodno da objave naš predlog.

 

 

 

 

 

Predlog naše radne grupe za održiv i slobodan javni prevoz možete pogledati na ovom linku http://www.99posto.org/news/srpski/article/270