VESTI I TEKSTOVIO NEOLIBERALIZMUO TRANZICIJI O PRIVATIZACIJAMAO KORUPCIJIO KONTROLI MEDIJAO OTIMANJU VODESTATISTIKA OBNOVLJIVA ENERGIJAŽIVOTNA SREDINASLOBODAN JAVNI PREVOZ DOKUMENTARNI FILMOVIlive streamIza kulisa

 

 
 
 
 
 

 

 

Stefan Hessel

 

 

PRIJAVA
Budite obavešteni o aktulenim događajima i akcijama
Ime:
E-mail :

 

 

 

Stefan Hessel

 

 

UZBUNA:"BESPLATE AKCIJE" EPS-a SU UVOD U OTIMAČINU I NAŠE POTPUNO EKONOMSKO ROPSTVO
2015-04-06
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Već smo pisali o tome da je EPS, pored telekoma, Železnica, javno-komunalnih preduzeća, zemlje i prirodnih resursa, jedan od glavnih meta naprednih partokratskih bandita. Aleksandar Vučić je zbog toga na ključna mesta u EPS-a postavio svoje ljude. Nikola Petrović (direktor EMS-a) je vlasnik velikog broja fantomskih firmi u poreskim rajevim širom sveta koje su ujedno i vlasnici najvećeg broja minihidrocentrala u Srbiji.

 
 
 
ŠTA JE CILJ PRIVATIZACIJE EPS-a? 

 
 
Dejenje "besplatnih akcija" je samo deo strategije da pristanemo na "privatizaciju" (čitaj: da nam otmu za kikiriki) za našu državu i društvo vitalnog i jednog od strateški najvažnijih javnih preduzeća bez kojeg ćemo postati tajkunska kolonija u Evropi čiji robovi papreno plaćaju proizvodnju i distribuciju struje maloj grupi ljudi koja im je za 4 milijarde ("u najboljem slučaju) otela imovinu koja sada donosi preko milijardu evra godišnje i koja uz otpuštanje viška polupismene administracije zaposlene iz redova partija, uz brzi prelazak termoelektrana na proizvodnju energije uz pomoć otpada organskog porekla i uz ulaganje u postrojenja za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora može obezbediti skoro besplatnu struju budućim generacijama.   

 
 
 
 
Photo: Kamerades
 
 
 
 
KAKVA JE NJIHOVA STRATEGIJA?

 
 
Kao prvo, mere štednje, smanjenje penzija i plata, uvedene su kako bi se namerno pogoršala ekonomska situacija i povećala zaduženost, jer su te mere proizvele pad proizvodnje i potrošnje što će nas učiniti zavisnim od novih kredita belosvetskih lihvara koji stoje iza MMF-a i Svetske banke.  

Davanjem "besplatnih akcija" AV & co žele da dodju do tih 15% akcija ili barem većeg dela akcija i u isto vreme dobiti na vremenu, jer će 125 evra mnoge prazne stomake smiriti dok AV objavi da je direktnom pogodbom sa vlasnicima neke od medjunarodnom poznatih korporacija, otimača elektroprivrednih preduzeća u svetu, ugovorio "privatizaciju" kako bi podmirio deo nelegitimnog duga stranim poveriocima, nastalog prvenstveno zbog pljačke tokom osamdesetih i devedesetih, sankcija, prihvatanja kamata tokom sankcija i zaduživanjem zbog pljačke javnih preduzeća i institucija od 2000 do tada. 

U slučaju privatizacije EPS-a privatni vlasnici će prvo otpustiti ogroman broj viška partijski zaposlenih (vrlo verovatno da će AV taj posao uraditi za njih pre same privatizacije kako bi troškove otpuštanja viška radnika prebacio na nas gradjane Srbije) i povećati cenu struje, jer su smanjenje troškova i povećanje profita glavni ciljevi domaćih i belosvetskih tajkuna. Za slična iskustva ne treba otići daleko. Dovoljno je pogledati slučaj zemalja u okruženju, Bugarske i Albanije, gde su privatizovani elektroprivredni sistemi.
 

 
KAKVE POSLEDICE DONOSI PRIVATIZACIJA EPS-a?

 
"Privatizacijom" EPS-a, broj nezaposlenih će skočiti, a prihod u budžet će se smanjiti jer će "strani partneri" ili vanzemljaci iznositi iz zemlje sav prihod na koji će plaćati samo porez na dobit, koja uz korumpiranu političku mafiju i dobre advokate može da bude i ispod 10%. To znači da će od drastično povećanog prihoda "strani partneri" izneti 90% sadašnjeg prihoda. Smanjenje priliva u budžet po ovom osnovu dovešće do još već zaduženosti što će AV-u & co dati opravdanje za dalju rasprodaju zemlje i ostalih prirodnih resursa u društvenom vlasništvu. 

U isto vreme, zbog teške ekonomske situacije 99% ljudi će biti sve zaduženije, što će dovesti do toga da privatna imovina, uz pomoć privatnih izvršitelja, predje u ruke JP Morgana sa kojim je AV već napravio dogovor o "otkupu nenaplativih kredita" tako da ćemo postati najamnici na sopstvenoj zemlji.

 
 
 
 
 
 
 
ŠTA JE REŠENJE?

 
Kao i za sve probleme u životu rešnje postoji. Osnovno je da ne dozvolimo da nam otmu EPS, Telekom i ostala za sve nas gradjane strateški važna javna preduzeća.  Ne smemo dozvoliti da deljenjem bananica ("besplatnih akcija" za naše društvo vitalnih preduzeća koja su u našem vlasništvu) započnu proces preuzimanja akcija i potpuno otimanje istih. 

Treba prvo ukloniti uzroke nedovoljne efikasnosti ovih preduzeća, a to su višak zaposlenih u administraciji, korupcija, poltronizam i nekompetentnost zaposlenih. To je moguće sprovesti;

- Uvodjenjem potpune javnosti u radu svih javnih preduzeća i institucija (sve informacije proaktivno dostupne svim gradjanima putem interneta, 24 časa dnevno/7 dana u nedelji). Za to je potrebno dopuniti aktuelan zakon o dostupnosti informacija od javnog značaja odredbama o krivičnoj odgovornosti zaposlenih u slučaju da se ovakve odredbe ne sprovode.

- Sprovodjenje lustracija (otpuštanjem, udaljavanjem i zabranom obavljanja javnih funkcija) svih političara, visokih vladinih službenika, direktora javnih preduzeća i institucija i top menadžmenta. Samo udaljavanjem gorenavedenih sa ključnih pozicija u državi, javnim institucijama i preduzećima možemo uvesti potpunu javnost u radu i sprovesti revizije na svim nivoima.

- Sprovodjenje revizija: spoljnog duga, svih privatizacija, tokova novca "nestalog" devedesetih, rada javnih preduzeća i institucija. Na ovaj način ćemo prvenstveno raskrstiti sa prošlošću a onda i povratiti ogroman deo novca i imovine koja nam je oteta proteklih decenija.    
     
- Promenu Ustava i zakona kojima bi se omogućilo uvodjenje vladavine naroda ili "direktno demokratskog uredjenja" u kojem bi svi gradjani odlučivali putem narodnih inicijativa i referenduma kako bi izbegli da opet "umesto Kurte dodje Murta". Na ovaj način bi se rešili osnovnog uzroka svih problema u Srbiji i svetu, a to je samovolja korumpranih političara. 

 
 
 
 

- Masovno ulaganje u obnovljive izvore energije, nove tehnologije i razvoj održive poljoprivrede. Spomenućemo samo to da Srbija ima najveć zalihe kvarcnog peska u Evropi, a kvarcni pesak je osnovna sirovina za proizvodnju fotovoltaičkih panela. Pored toga imamo ogroman potencijal za proizvodnju energije iz otpada organskog porekla kroz proces digestacije, kroz koji možemo zadovoljiti i potrebe za grejanjem i proizvodnjom potpuno prirodnog djubriva za razvoj održive organske poljoprivrede. Sjajni izumi srpskih pronalazača u ovoj oblasti mogu nam dodatno pomoći u proizvodnji energije iz obnovljivih izvora. Ulaganje u uvodjenje interneta u svaku kuću možemo napraviti revoluciju u oblastima poslovanja, informisanja i obrazovanja, a ekslpoatacijom tehnologije 3D štampe možemo proizvesti sve što nam je potrebno bez potrebe za ulaganjem u skupa postrojenja.  

 
Preporučujemo da pročitate: