VESTI I TEKSTOVIO NEOLIBERALIZMUO TRANZICIJI O PRIVATIZACIJAMAO KORUPCIJIO KONTROLI MEDIJAO OTIMANJU VODESTATISTIKA OBNOVLJIVA ENERGIJAŽIVOTNA SREDINASLOBODAN JAVNI PREVOZ DOKUMENTARNI FILMOVIlive streamIza kulisa

 

 
 
 
 
 

 

 

Stefan Hessel

 

 

PRIJAVA
Budite obavešteni o aktulenim događajima i akcijama
Ime:
E-mail :

 

 

 

Stefan Hessel

 

 

ZA OBAVEZNU JAVNOST U RADU VLADE, LOKALNIH SAMOUPRAVA, JAVNIH INSTITUCIJA, JAVNIH PREDUZEĆA, POLITIČKIH PARTIJA, NEVLADINIH ORGANIZACIJA...

 

Da li ste se ikada upitali zašto svi mi, gradjani Srbije, nemamo nesmetan uvid u rad i finasijsko poslovanje takozvane "vlade", javnih institucija i javnih preduzeća? Kako je moguće to da mi nemamo uvid u poslovanje naše zemlje?


Jedan od osnovnih problema u Srbiji, a i u svetu, je KORUPCIJA i TAJNOST u radu i finansijskom poslovanju naših (državnih) institucija i službenika. Politikanti ili "predstavnici narodne volje" koriste naša (javna) sredstva i fondove bez našeg uvida i kontrole. 

 

Nameštene prodaje i kupovine "društvene" imovine (takozvani "tenderi"), nenamensko trošenje i prisvajanje društvene imovine dovodi do potpunog propadanje javnih preduzeća i institucija sa jedne strane i enormnog bogaćenja pojedinaca bliskih "političkim" krugovima sa druge strane. Isto stanje je i u lokalnim administracijama, javnim preduzećima,  političkim partijama i "nevladinim organizacijama".  

 

Hiljade kriminalnih privatizacija u kojima su društvene institucije i preduzeća preko noći nestali ili je njihova imovina rasprodata a radnici otpušteni, očigledne korupcionaške afere za koje niko ne odgovara, "hitni" zakoni  i "amandmani" na zakone su samo jedan mali deo posledica tajnosti u radu ove "vlade" i partijskih predstavnika u javnim institucijama i javnim preduzećima.

 

Kao što smo već uvideli, poštena vlast ne postoji jer prilika pravi lopova, a moć opija. Rešenje nije u čekanju poštenih  političara, nego u tome da se uklone pretpostavke koje dovode do toga da neko na vlasti ne radi u opštem inetresu.
Jedna od tih pretpostavki je JAVNOST U RADU! 


AKO BANKE MOGU DA POSLUJU PREKO INTERNETA, ZAŠTO RAČUNI VLADE, JAVNIH INSTITUCIJA, JAVNIH PREDUZEĆA, POLITIČKIH PARTIJA I NEVLADINIH AGENCIJA NISU NA INTERNETU?!
 

Zašto svi tenderi (konkursi za kupovinu ili prodaju opreme i usluga) nisu javni i dostupni svima na uvid? Zašto svima nije data ista mogućnost za konkurisanje?
 

Na ovoj stranici razvijaćemo online koncepte putem kojih bi bila obezbeđena potpuna JAVNOST u radu. Mi ćemo sopstvenim primerom i uz vašu pomoć i sugestije stvoriti sistem koji bi obezbedio potpunu transparentnost i sprečio bilo kakav pokušaj zloupotrebe i korupcije. Mi želimo da budemo promena koju bismo da vidimo u društvu.

 

FINANSIJSKI IZVEŠTAJ POKRETA 99% (beta verzija)

TRENUTNO STANJE (post 10.12.2012.).........................1700

TRENUTNO STANJE (post 03.12. 2012.)........................1450

 

 

Imovina:

1) Website (sa hostingom i domenom) - G& P

2) Megafon  - M

 

Alatke:

1) Lenjir (trougao)

2) Kanap (91m - 17m = 74m)

3) Debeli A3 hamer (80 kom)

 

Stanje računu na dan 10.12.2012 ....................250

 

Donirano na dan 10.12.2011.

 

...........................................................................200

...........................................................................250

...........................................................................260 (trake)

...........................................................................1000

............................................................................60 

...........................................................................1850 (štampanje)

 

 

Тroškovi dana 8.12.2011.

 

Trougao..........................................................................127

Papir A3 hamer (80 komada).........................................960

Kanap (91m)..................................................................180

UKUPNO........................................................................1267

TRENUTNO STANJE  (post 03.12. 2012).....................1450din


Stanje racuna na dan 02.12.2012 ...............................1250 din
 

Donirano dana 03.12.2012          

 
UKUPNA DONACIJA....................................................1170 din

 
Troskovi dana  3.12.2012.      
                                                                                                         

Foto-kopiranje (100 kom)..................................................370

Gorivo...............................................................................600

UKUPNI TROSKOVI...........................................................970 din

 

Blagajnik: Ljuba Čečen

Vente en ligne d′autoradios, d′accessoires, bluetooth, etc...
http://www.autoradiocenter.fr