VESTI I TEKSTOVIO NEOLIBERALIZMUO TRANZICIJI O PRIVATIZACIJAMAO KORUPCIJIO KONTROLI MEDIJAO OTIMANJU VODESTATISTIKA OBNOVLJIVA ENERGIJAŽIVOTNA SREDINASLOBODAN JAVNI PREVOZ DOKUMENTARNI FILMOVIlive streamIza kulisa

 

 
 
 
 
 

 

 

Stefan Hessel

 

 

PRIJAVA
Budite obavešteni o aktulenim događajima i akcijama
Ime:
E-mail :

 

 

 

Stefan Hessel

 

 

 

 

PUT KA STVARANJU STVARNO DEMOKRATSKOG DRUŠTVA KOJI SU NAM ŠPANCI POKAZALIRezime prve godišnjice španske gradjanske r:evolucije!

 

Na dan 15. maja 2011. godine počela je opšta, mirna i konstruktivna gradjanska revolucija u Španiji koja je inspirisala ljude širom planete , više od 50 gradova na svetu je dalo podršku i organizovalo slične skupove. Prvo i pre svega, ova revolucija inspirisala je milione ljudi širom planete zbog svog nenasilnog, inkluzivnog (umogućava učestvovanja svih gradjane bez ograničenja) i konsrtuktivnog karaktera. Toga dana, ovaj politički nezavisan poziv na bunt i izgradnju jednog novog društvenog uredjenja inspirisao je i veći broj nas u Srbiji. 

 

Inspirisala nas je pre svega, obnovljena i unapredjena ideja o direktno demokratskoj organizaciji i cilju. Spontanost, solidarnost, udruživanje u zajedničkom interesu, transparentnost u radu su nam pokazali da je drugačiji svet moguć i da je moguće postizanje konsezusa svih građana, a ne preglasavanje. Gradjani Španije su nam pokazali da je moguće stvaranje mnogo boljih rešenja bez lidera i bez političara, i od tada nam svojim primerom pokazuju da je moguće postići konsezus svih gradjana o najvažnijim pitanjima od opšteg interesa. Osim što su nam pokazali da je moguće voditi velike gradjanske skupove (skupštine, proteste i akcije)  na jedan potpuno nov konstruktivan način, pokazali su nam tada da direktno demokratska inicijativa počinje i završava se na lokalnom nivou. 

 

Od tada direktna demokratija je usla u svaku mesnu zajednicu u Španiji. Komšije, prijatelji, poznanici, rođaci se samoorganizuju i zajednički pronalaze rešenja za sve veće probleme nastale zbog "politike" korumpiranih političara i pohlepe vlasnika domaćih i medjunarodnih banaka i korporacija. Dobili smo i prve platforme za moderan način direktno demokratskog organizovanja i saradnje na internetu, to jest, platforme za organizovan rad lokalnih, regionalnih i generalnih skupština na internetu, poznatije kao digitalna (elektronska) 2.1 demokratija ili internetokratija.

 

 

Iako je većina Španaca, kao i Islandjani ( i mi u Srbiji) naselo na trik zvani "izbori", koji su unapred namešteni kao svuda u svetu, tako da samo, unapred od bogataša odabrani, politikanti mogu da učestvuju na njima, građani  Španije su nastavili paralelno formiranje i razvoj novih direktno demokratskih procedura, alata i stvaranje jednog novog transparentnog sistema komunikacije i odlučivanja izmedju svih svojih gradjana. Otvorene su lokalne, regionalne (neformalne) i generalne (neformalne) komisije čiji je cilj da kroz otvorenu diskusiju, u koju su uključeni i nezavisni stručnjaci, iznadju nova, alternativna i samoodrživa rešenja koja mogu da olakšaju život svakom građaninu.

 

Stvoren je veliki broj lokalnih radnih grupa koje imaju ulogu da rešavaju specifične probleme lokalnih zajednica: ekologja, obnovljene energije, pomoć najugroženijima, obrazovanje, čuvanje dece... Stvorena je jedan mreža potpuno nezavisnih lokalnih skupština koje iz dana u dan sve lakše komuniciraju među sobom razmenjujući dragocena iskustva i dobre prakse. Na taj način su već postigli stvaranje jednog novog vaninstitucionalnog, horizontalno organizovanog i potpuno transparentnog društvenog uređenja koje funkcioniše, paralelno sa "od naroda otuđenim" politickim sistemom, koje je svakoga dana sve jače i jače, i postaje jedino istinski važno. Jedna od najvažnijih lekcija koje smo dobili od njih, kao i od Islanđana, je ta da promena "političara" u "Vladi" nije rešenje. Građanima ni jedne, ni druge zemlje promene politikanata nisu ništa novo donele. Sve je ostalo isto, ili je još i gore jer moć opija, a prilika stvara lopova.

 

Ali jedna od najvažnijih lekcija koje smo dobili od Španaca i Islanđana su lekcije  iz neophodnosti potpunog ujedinjenja u odbrani zajedničkih interesa i solidarnost i briga za svoje najbliže; komšije, prijatelje, poznanike. Lokalne narodne komisije i radne grupe, sastavljene od svojih lokalnih stanovnika koji se neprestalno rotiraju i čiji rad je na dobrovoljnoj bazi i volonterski jedine rešavaju problem gladi, nezaposlenosti, pružaju pomoć starim, bolesnim i onim najugroženijim. Tu se daju dopunski časovi deci i omladini, svi zaineteresovani mogu da nauče da rade na kompjuteru, da nauče računovodstvo, da se bave zanatima itd. Tu se traže i radnici onima koji su spremni da to plate i tu svko može da dobije posao na osnovu iskustva, kompetencija i ekonomskog prioriteta, a ne na osnovu partijske pripadnosti i ličnog poznanstva. Jednom rečju niko nije zaboravljen i prepušten sam sebi, već svi imaju mogućnost da potraže pomoć i da je dobiju.

 

Španci i islanđani su nam pokazali da je jedinstvo jedini način i put da se stane na put ovom političko-ekonomskom terorizmu vladajućih 1%.  Pokazali su nam da je lokalno samoorganizovanje u lokalne narodne skupštine, jedini pravi način da se ne preskoči ni jedan problem, nijedno biće. Gradjani Španije su nam pokazali da je direktna demokratija utopija koliko je to bilo letenje i avion pre njegovog pronalaska.

 

Preporučujemo da pročitaš uputstvo za rad lokalnih narodni skupština