VESTI I TEKSTOVIO NEOLIBERALIZMUO TRANZICIJI O PRIVATIZACIJAMAO KORUPCIJIO KONTROLI MEDIJAO OTIMANJU VODESTATISTIKA OBNOVLJIVA ENERGIJAŽIVOTNA SREDINASLOBODAN JAVNI PREVOZ DOKUMENTARNI FILMOVIlive streamIza kulisa

 

 
 
 
 
 

 

 

Stefan Hessel

 

 

PRIJAVA
Budite obavešteni o aktulenim događajima i akcijama
Ime:
E-mail :

 

 

 

Stefan Hessel

 

 

OTVORENO PISMO GRAĐANIMA I ČELNICIMA GRADA BEOGRADA POVODOM "NOVOG" (STAROG) TARIFNOG SISTEMA U JAVNOM PREVOZU
2015-01-13

 

 

 

Povodom izjava u medijima o neminovnom povećanju cena javnog prevoza u Beogradu izjavljujemo sledeće.

 

 

      Poslednjih nedelja smo svedoci čestih nastupa odgovornih lica u javnim službama Grada Beograda u kojima tvrde da su ispitali sve mogućnosti za finansiranje ali da je poskupljenje gradskog prevoza neizbežno.Te izjave daju uprkos činjenici da su do sada u više navrata pismenim putem dobili elaborat o mogućnostima uvođenja slobodnog javnog prevoza, koji će se finansirati uplatama transportne takse za sve zaposlene, a koji će mesečno izvršavati pravna lica, bez posrednika, direktno u fond za javni prevoz. Uplatom transportne takse u visini od oko 2.800 dinara po svakom zaposlenom, obezbeđuje se pokrivanje svih troškova javnog prevoza i ujedno se obezbeđuje potpuno slobodno korišćenje javnog prevoza svim građanima i gostima Beograda. Ovakav model je primenljiv u svim gradovima Srbije, a Beograd je samo primer za Srbiju.

 

      Uvođenjem ovakvog načina finansiranja nestaje potreba za subvencijama za javni prevoz, a iz gradske kase se oslobađa preko 14 milijardi dinara godišnje samo od subvencija koje su do sada isplaćivane za rad javnog prevoza. Na drastično smanjenje troškova javnog prevoza, uticaće i prelazak sa fosilnih goriva na biogas. Prelaskom na vozila pokretana na CNG (biogas iz komunalnog smeća i otpada organskog porekla) uštedećemo dodatnih 50 miliona evra što nam omogućava daleko veće ulaganje u modernizaciju i dalji razvoj voznog parka GSP-a. Vozila gradskog prevoza neće zagadjivati okolinu, a biće smanjen i broj individualnih vozila u saobraćaju zbog poboljšanih uslova i kvaliteta javnog prevoza.

 

      Ovaj predlog je predočen lično sekretaru za saobraćaj i direktoru Direkcije za javni prevoz 28. novembra 2014. godine na sastanku u gradskoj direkciji, uz ukazivanje na primere pozitivne prakse. Pre svega Talina u kome on funkcioniše već 2 godine. Do danas nismo dobili argumentovan odgovor zašto prelog nije ni uzet u razmatranje iako smo ga predali gradonačelniku, gradskom menadžeru i svim članovima Gradske uprave. Odgovorna lica u javnim službama grada Beograda ni posle mesec dana nisu postupila po zakonu o dostupnosti informacija od javnog značaja i dostavili nam tražene informacije o poslovanju direkcije za javni prevoz i povezanih firmi.

 

      Najnovijim predlogom za vraćanje cena povlastica za penzionere je ispravljen samo mali deo nelogičnosti u načinu finansiranja i upravljanja javnim prevozom, i nepravde kojoj su svakodnevno izloženi svi koji žive u Beogradu. Sada se otvara pitanje kako odgovorni u javnim službama Grada Beograda i Republike Srbije misle da đaci, studenti i nezaposleni, koji nemaju nikakva primanja plate mesečne karte čija se cena kreće od 1100 dinara do 3580 dinara mesečno? Zar oni ne treba da imaju slobodan pristup javnom prevozu s obzirom da nemaju nikakva primanja? I naravno postavlja se pitanje čemu i kome služi privatna firma BusPlus koja nam na poslovima prodaje karata godišnje uzme milijardu dinara? 

 

       Zbog svega ovoga najavljujemo protest ispred skupštine Grada koji ćemo održati 23. januara sa početkom u 13 časova. Na protestu na koji pozivamo sve Beograđane insistiraćemo da nas gradonačelnik i službenici Gradskog veća koji su zaduženi za upravljanje javnim prevozom prime na sastanak na kome bismo momentalno ispravili sve nelogičnosti u nepravednom tarifnom sistemu javnog prevoza i započeli izradu nove strategiju finansiranja i modernizacije javnog prevoza u Beogradu.

 

 

Pitanje javnog prevoza je pitanje slobode kretanja.


Slobodan javni prevoz = napredak
Slobodan javni prevoz = solidarnost
Slobodan javni prevoz = ravnopravnost
Slobodan javni prevoz = održivost
Slobodan javni prevoz = briga za prirodu, okuženje, pokoljenja


SLOBODAN JAVNI PREVOZ = SLOBODA KRETANJA

 

 

99% Srbije - Radna grupa za stvaranje održivog i svima dostupnog javnog prevoza u Srbiji 

 

Talin, prva evropska prestonica sa besplatnim javnim prevozom (komparativna studija kojom se radi upoređivanje sa Beogradom) možete pogledati na ovom linku: http://www.99posto.org/srpski/talin-prva-evropska-prestonica-sa-besplatnim-javnim-prevozom

 

Predlog nove strategije stvaranja održivog i svima dostupnog javnog prevoza možete pogledati ovde: www.99posto.org/news/srpski/article/270

 

Potvrde da su gradonačelnik, svi članovi gradskog veća, sekretar za saobraćaj i direktor Direkcije za javni prevoz dobili Predlog još 1. decembra 2014 godine možete pogledati ovde: http://www.99posto.org/srpski/dopisna-dokumentacija